Buryad FM (Улан-Удэ 90,8 FM) — слушать онлайн

Прежде чем отправить сообщение, обновите страницу

Уточните, эта радиостанция:

Не работает совсем / Плохо работает
Все нормально!

Сообщение отправлено! Спасибо!

Оцените радио! Рейтинг:


  • Итоги рейтинга 4.36/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг: 4.4/5 (216 голосов)


Закладки Добавить

Категория:

Радио Buryad FM

Buryad FM — первая в России радиостанция на бурятском языке, ведёт вещание в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) на частоте 90,8 FM. Впервые вышла в эфир 25 августа 2016 года. Круглосуточно в эфире вы услышите песни бурятских и монгольских исполнителей, как современных, так и популярных в прошлом, а также «классику», включая народные произведения. Проект радиостанции стал возможен благодаря инициативе и поддержки Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева, финансовой поддержки правительства Бурятии и депутата Госдумы Михаила Слипенчука. Слушайте прямой эфир радиостанции Buryad FM (Улан-Удэ 90,8 FM) онлайн на нашем сайте, в хорошем качестве.

Официальный сайт радиостанции: buryad.fm

Комментарии

тамара 2019-05-04 09:01:06

Ехэ баярлаа. Сергей Гаврилович гоер зугална

Аяна 2019-05-02 13:56:01

Майн Нэгэнэй hайндэрээр Буряад оронойнгоо арад зониие, ФМ - радиогой ажалшадые халуунаар амаршалха зуураа, турэл буряад хэлэеэ үшөөл дээрэ үргэжэ, түби дээгүүр ханхинуулжа байял гэжэ уряалнаб!

Уян һайхан буряад хэлээрээ
Урин зөөлэхэнээр хэлэжэл ябаял,
Буряад хэлэеэ, буряад нэрэеэ
Бурхан шэнгеэр сахижа ябаял!

Ханда Махабалаева 2019-04-24 16:59:57

Хүндэтэ Цырегма Цыбиковна!
Шажанай ехэ санаартан, дооромбо лама Эрдэни -Хайбзан Галшиевай түрэһэн тоонто - хэбэд номхон Хэжэнгын Ород нютаг тухай, ажалша малша, эрдэмтэ зон тухайнь аргагүй оролдосо гаргажа, һонирхолтой дамжуулга бэлдэһэндэтнай нютагай зон баяр баясхалангаа мэдүүлнэ, ажалдатнай үндэр амжалтануудые хүсэнэ!
Эхэ буряад хэлэнэймнай үлгы болохо ФМ - радио үшөөл саашаа һалбаржа, арад зоноймнай сэдьхэлэй тэжээл, сээжын баяр боложо байхань болтогой гэжэ үреэнэ!

Доржо Сультимов 2019-04-23 16:32:49

Хундэтэ Цырегма! Танда тон ехэ баярые хургэнэбди. Хэжынгын аймагай Ород нютаг тухаймнай, нютагаймнай зон тухай ехэ дэлгэрэнгы дамжуулга бэлдэжэ, бугэдыемнай баясуулбат. Танда саашадаа олон haйхан жэлнуудтэ амжалта тугэс ажалаа бутээжэ, арад зоноо баясуулжа ябыт даа! Ехэтэ баярлаабди! ФМ радиогой хутэлбэрилэгшэдтэ баяр хургэнэбди! Бугэдэ сайн сайхан ябагты даа! Баярлаабди!

Иван 2019-04-17 12:05:55

Кто сейчас поёт?

Дарима 2019-04-14 07:24:54

Баярлаа. Сэлэнгынхид. Зохидхон дамжуулга.

даши-нима 2019-04-11 15:05:56

Амар сайн, буряад радио чагнагчад болон шагнагшад!

Галина 2019-04-09 08:23:03

Привет с Одессы!

даши 2019-04-06 04:39:45

Амар мэндэ!

пурвэ 2019-04-05 03:55:19

ехэ гоеода

дашима 2019-04-04 05:17:15

 :love:

баир 2019-03-20 12:18:03

гоедаа

Намжилма Нанзатовна 2019-03-19 08:17:13

Туяна Владимировна! Мэндээ! Танай дуугархые соносожо баярлабаб. Булад Батунаев тухай дамжуулга шагнаабди. Баяр хургэнэбди.

Лева 2019-03-15 00:45:41

Сайн байна буряад фм халуун амар мэнды хургээб ярууна тонтоо нютагта с Ямала

Наталья 2019-02-24 07:09:43

Здравствуйте, по поводу подготовки к школе Отхон можно контакты.Спасибо.

Буряад ФМ 2019-02-19 03:19:57


1. Хүндэтэ радиосоносогшод, Сагаа һарын шэнын нэгэнһээ арбан таба хүрэтэр Ивалгын дасанһаа Бурхан багшын 15 шэдидэ зорюулһан «Монлам Ченмо» хурал Буряад ФМ радио шууд дамжуулна. Түрэл дасандаа жэлэйнгээ даадхал хэжэ, гахай жэлээ гэр бүлынгөө һайн дабахын тула зальбаржа, буянаа арьбадхая.

Дасан ошожо зурхайгаар гараһан заһалай номуудые заабол захижа уншуулха хэрэгтэй гэжэ бодономди.

дашима 2019-02-18 04:47:32

гое даа углоо бури шагнажа байхада  :love:

Сэсэг 2019-02-16 05:47:26

Энэ радиогоор уншалга шагнаад hуухада, Дасанда уншалгада hууhандал адли байха болоно гу? Тиигээ хадаа Дасан ошоошьегуй хэрэгээ бутээнэ губди?

Дашима 2019-02-11 07:02:31

баярлаа

Полина 2019-02-10 18:34:19

Широкие, душевные ,успокаивают душу песни

Дашима 2019-02-10 06:42:00

Сагаан сараар Сагаалганаар

дашинима 2019-02-08 04:42:59

Цагаан сараар, хундэтэ нютагаархид! Мэндэ амаар! Бултыетнай золгожо байнаб.

Баир 2019-02-05 01:11:12

Хүндэтэ нүхэдүүд! Орожо байһан шэнэ жэлээр бүгэдэ арад зоноо амаршалха хүсэл байна.
Арад зон амар жаргаял!
Ажал хэрэгнай арюун замаар хүгжэн мандаг лэ.
Сагаан сэдьхэл, сагаан хэрэг,
Сагаан һараар, Сагаалганаар Мэндэ Амар!

Лобсан 2019-02-03 19:12:22

Амар мэндэ хундэтэ нютагархиид!

галина 2019-01-26 14:21:28

Лариса диктор! Юундэ остолбэ гэжэ хэлнэт? Анханаа бахана байга! До прихода русских столбы у бурят были!

Дашима 2019-01-23 12:23:41

Сайн байна хундэтэ дикторнууд

Дашима 2019-01-22 10:01:14

Хамба Ламын хоорэсэн ех гое байгааа Бас балшар насаяя санаабдии эгээс тиим байгааа

Туяна 2019-01-21 13:42:35

Муно углонэй запись дабтаха гу?

Дашинима 2019-01-18 15:57:15

Дарима Чагдуровна, сонин хоороо унгэргэбэт! Нагаца.

Дашима 2019-01-17 17:15:23

Баярлаа Дарима Жамсоевна Геннадий Будаевич Ехэ гоер хоорэлдондэтнай Аргата нютаг тухайгаа шагнажа байхада уярнабди

Страницы: 1 2 > >>
Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Умножьте числа:
captcha
Обновить

Нашла характеристику мужа с детского сада: «хорошо кушает, спит, гуляет...» Прошло 30 лет... ничего не изменилось...

показать еще

Главная / Радио онлайн / ТВ онлайн / Настройки / О сайте / Правообладателям

© 2019 Радио и ТВ онлайн

Все права на аудио и видео материалы, представленные на нашем сайте принадлежат их законным владельцам.

Обратная связь: [email protected]

Вверх