Buryad FM (Улан-Удэ 90,8 FM) — слушать онлайн

Прежде чем отправить сообщение, обновите страницу

Уточните, эта радиостанция:

Не работает совсем / Плохо работает
Все нормально!

Сообщение отправлено! Спасибо!

Оцените радио! Рейтинг:


  • Итоги рейтинга 3.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг: 3.0/5 (6 голосов)


Закладки Добавить

Категория:

Радио Buryad FM

Buryad FM — первая в России радиостанция на бурятском языке, ведёт вещание в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) на частоте 90,8 FM. Впервые вышла в эфир 25 августа 2016 года. Круглосуточно в эфире вы услышите песни бурятских и монгольских исполнителей, как современных, так и популярных в прошлом, а также «классику», включая народные произведения. Проект радиостанции стал возможен благодаря инициативе и поддержки Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева, финансовой поддержки правительства Бурятии и депутата Госдумы Михаила Слипенчука. Слушайте прямой эфир радиостанции Buryad FM (Улан-Удэ 90,8 FM) онлайн на нашем сайте, в хорошем качестве.

Официальный сайт радиостанции: buryad.fm

Комментарии

Баир 2020-05-09 03:42:34

"Агуу ехэ эсэгын дайн" гэдэг бэшэ аа гүү, анханда.
Урда үдэрнүүдтэ "үхэлэй дайн" гэжэ байжа хэлэхэдэнь шэхэндэм таарана гүйл. Өөhэдэйн хэлэн дээрэ аймаг бүхэн ондоогоор яридаг байжа болоно, ойлгуулаа hаатнай болохо байгаа.

Дыжид 2020-03-18 07:40:01

Шагнахада гоёл байна даа, теэд хэн аялга дуу гуйсэдхэнэб гэжэ хэлээ hаа, болохо байгаа.

Дима 2020-02-24 13:43:35

как позвонить на радио?

МАРИНА 2020-02-11 07:09:46

Мэндоо! Гоёода, яамар сонин вээ  :like:

Цырендолгор Бадмацыр 2020-01-19 09:45:34

Амгалан үдэрэй амар мэндэ, радиосоносогшод!
Молор һайхан Монгол оронһоо буряад түрэл радиогоо шагнахада шэхэнэй шэмэг даа!   !;)  :)  :D

Эрдэни 2020-01-18 15:38:15

Сайн байна!

Валькоh 2020-01-06 09:34:53

Ольхонэ Тыйеhа амар мэндэ хургэнэм!

Дамдинцырен 2019-12-13 13:21:43

Сайн Байнаа!

булад 2019-10-23 04:08:05

хори хэлэнhээ hайхан

Д.Ц. 2019-09-12 08:02:17

сайн байна уу? Магадан хотод сонсож байна. Магданда танай радио шагнажа hуунабди , hонин байна. амжалта хусээд саашан буряад хэлэеэ мандуулагты гэхэ байнаб)

Баир Цой 2019-09-07 11:43:23

Привет из Черемхово

Даши-Нима 2019-08-31 05:31:28

Амар мэндэ, нютагай арад зон! Ехэл сайхан дамжуулгамнай, теэд уе-уе болоод юундэ "как пластинку заело"? Усэгэлдэр, жэшээнь, хахад удэрэй уеэр ехэхэн уни "заело"?..

Ульяна 2019-07-31 03:53:01

Сергей Гаврилович мугаар хэлэнэ, вставляются ороод угэнууд

Санжидма 2019-07-02 11:49:13

Хундэтэ Byryad FM!
Дабаата нютагhаа гарбалтай ундэр турэлтэ кенсур Агванима Цыдыпдоржиевай намтар шагнажа ехэ hонирхооб. Дамжуулгануудтнай ехэ гунзэгы удхатай. Ябуулжа байhан хэрэгтнай олондо тон туhатай. Холо байhан зоной зугhоо хэлэхэ болооhаа, буряад нютагаа ошоод ерэhэн шэнги байна.

Даря 2019-05-31 17:03:42

Амар мэндээ,вчера читали стихи ( Аршан ололби )хочу узнать автора и еще говорили про хонхонуур

тамара 2019-05-04 09:01:06

Ехэ баярлаа. Сергей Гаврилович гоер зугална

Аяна 2019-05-02 13:56:01

Майн Нэгэнэй hайндэрээр Буряад оронойнгоо арад зониие, ФМ - радиогой ажалшадые халуунаар амаршалха зуураа, турэл буряад хэлэеэ үшөөл дээрэ үргэжэ, түби дээгүүр ханхинуулжа байял гэжэ уряалнаб!

Уян һайхан буряад хэлээрээ
Урин зөөлэхэнээр хэлэжэл ябаял,
Буряад хэлэеэ, буряад нэрэеэ
Бурхан шэнгеэр сахижа ябаял!

Ханда Махабалаева 2019-04-24 16:59:57

Хүндэтэ Цырегма Цыбиковна!
Шажанай ехэ санаартан, дооромбо лама Эрдэни -Хайбзан Галшиевай түрэһэн тоонто - хэбэд номхон Хэжэнгын Ород нютаг тухай, ажалша малша, эрдэмтэ зон тухайнь аргагүй оролдосо гаргажа, һонирхолтой дамжуулга бэлдэһэндэтнай нютагай зон баяр баясхалангаа мэдүүлнэ, ажалдатнай үндэр амжалтануудые хүсэнэ!
Эхэ буряад хэлэнэймнай үлгы болохо ФМ - радио үшөөл саашаа һалбаржа, арад зоноймнай сэдьхэлэй тэжээл, сээжын баяр боложо байхань болтогой гэжэ үреэнэ!

Доржо Сультимов 2019-04-23 16:32:49

Хундэтэ Цырегма! Танда тон ехэ баярые хургэнэбди. Хэжынгын аймагай Ород нютаг тухаймнай, нютагаймнай зон тухай ехэ дэлгэрэнгы дамжуулга бэлдэжэ, бугэдыемнай баясуулбат. Танда саашадаа олон haйхан жэлнуудтэ амжалта тугэс ажалаа бутээжэ, арад зоноо баясуулжа ябыт даа! Ехэтэ баярлаабди! ФМ радиогой хутэлбэрилэгшэдтэ баяр хургэнэбди! Бугэдэ сайн сайхан ябагты даа! Баярлаабди!

Дарима 2019-04-14 07:24:54

Баярлаа. Сэлэнгынхид. Зохидхон дамжуулга.

Страницы: 1 2 > >>
Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Умножьте числа:
captcha
Обновить

— Повысьте зарплату!
— Сделано!
— Да бл@ть, не себе!

показать еще

Главная / Радио онлайн / ТВ онлайн / Настройки / О сайте / Правообладателям

© 2020 Радио и ТВ онлайн

Все права на аудио и видео материалы, представленные на нашем сайте принадлежат их законным владельцам.

Обратная связь: online-red@yandex.ru

Вверх