Buryad FM (Улан-Удэ 90,8 FM) — слушать онлайн

Прежде чем отправить сообщение, обновите страницу

Уточните, эта радиостанция:

Не работает совсем / Плохо работает
Все нормально!

Сообщение отправлено! Спасибо!

Оцените радио! Рейтинг:


 • Итоги рейтинга 4.36/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рейтинг: 4.4/5 (216 голосов)


Закладки Добавить

Категория:

Радио Buryad FM

Buryad FM — первая в России радиостанция на бурятском языке, ведёт вещание в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) на частоте 90,8 FM. Впервые вышла в эфир 25 августа 2016 года. Круглосуточно в эфире вы услышите песни бурятских и монгольских исполнителей, как современных, так и популярных в прошлом, а также «классику», включая народные произведения. Проект радиостанции стал возможен благодаря инициативе и поддержки Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева, финансовой поддержки правительства Бурятии и депутата Госдумы Михаила Слипенчука. Слушайте прямой эфир радиостанции Buryad FM (Улан-Удэ 90,8 FM) онлайн на нашем сайте, в хорошем качестве.

Официальный сайт радиостанции: buryad.fm

Комментарии

Буряад ФМ 2019-02-19 03:19:57


1. Хүндэтэ радиосоносогшод, Сагаа һарын шэнын нэгэнһээ арбан таба хүрэтэр Ивалгын дасанһаа Бурхан багшын 15 шэдидэ зорюулһан «Монлам Ченмо» хурал Буряад ФМ радио шууд дамжуулна. Түрэл дасандаа жэлэйнгээ даадхал хэжэ, гахай жэлээ гэр бүлынгөө һайн дабахын тула зальбаржа, буянаа арьбадхая.

Дасан ошожо зурхайгаар гараһан заһалай номуудые заабол захижа уншуулха хэрэгтэй гэжэ бодономди.

дашима 2019-02-18 04:47:32

гое даа углоо бури шагнажа байхада :love:

Сэсэг 2019-02-16 05:47:26

Энэ радиогоор уншалга шагнаад hуухада, Дасанда уншалгада hууhандал адли байха болоно гу? Тиигээ хадаа Дасан ошоошьегуй хэрэгээ бутээнэ губди?

Дашима 2019-02-11 07:02:31

баярлаа

Полина 2019-02-10 18:34:19

Широкие, душевные ,успокаивают душу песни

Дашима 2019-02-10 06:42:00

Сагаан сараар Сагаалганаар

дашинима 2019-02-08 04:42:59

Цагаан сараар, хундэтэ нютагаархид! Мэндэ амаар! Бултыетнай золгожо байнаб.

Баир 2019-02-05 01:11:12

Хүндэтэ нүхэдүүд! Орожо байһан шэнэ жэлээр бүгэдэ арад зоноо амаршалха хүсэл байна.
Арад зон амар жаргаял!
Ажал хэрэгнай арюун замаар хүгжэн мандаг лэ.
Сагаан сэдьхэл, сагаан хэрэг,
Сагаан һараар, Сагаалганаар Мэндэ Амар!

Лобсан 2019-02-03 19:12:22

Амар мэндэ хундэтэ нютагархиид!

галина 2019-01-26 14:21:28

Лариса диктор! Юундэ остолбэ гэжэ хэлнэт? Анханаа бахана байга! До прихода русских столбы у бурят были!

Дашима 2019-01-23 12:23:41

Сайн байна хундэтэ дикторнууд

Дашима 2019-01-22 10:01:14

Хамба Ламын хоорэсэн ех гое байгааа Бас балшар насаяя санаабдии эгээс тиим байгааа

Туяна 2019-01-21 13:42:35

Муно углонэй запись дабтаха гу?

Дашинима 2019-01-18 15:57:15

Дарима Чагдуровна, сонин хоороо унгэргэбэт! Нагаца.

Дашима 2019-01-17 17:15:23

Баярлаа Дарима Жамсоевна Геннадий Будаевич Ехэ гоер хоорэлдондэтнай Аргата нютаг тухайгаа шагнажа байхада уярнабди

Дашима 2019-01-17 07:43:16

гоер Гарма Бадмаевич хоорэнэ Баярлаа :love:

Саянай хубуун Дамба 2018-12-20 06:53:18

Гоё даа

Алдар 2018-12-18 00:10:56

Сайн байна манай зон! Ехэ Баярые хургэнэб энэ радио гэрлэгшэдтэ! Манай Буряад Монгол арад зондо ехэ Баярые хургэнэб орожо Байhан шэнэ жэлдэ. Хамтараад булта шанга ябая!

дашима 2018-11-23 06:39:57

даган баясанабди :love:

Даши-Нима 2018-11-19 12:44:52

БудУмшуу бэшэ, БудАмшуу бэшэ гуу?

Баир 2018-11-06 12:02:23

Амар мэндэ Нютагархид

Намжилма 2018-11-05 14:38:14

Сайнууд! Намда хэлэжэ угыт, хайшан гээд ноябриин 4дэ болоhон запись дахин шагнажа болохоб даа?

Бальжинима 2018-11-04 07:10:46

буряад радио гээшэмнай ехэл hайн юумэн даа.

Николай 2018-11-01 18:40:02

Дайте пожалуйста телефон цыдыпа ,не могу скачать его музыку с zaycev.net всё заблокировано

Дашима 2018-10-24 06:01:36

ехэ баярые хургэнэбди :love:

Бато 2018-10-16 13:59:51

Язык - это генетический код народа. Человек, который не знает свой родной язык, он оторван от своих родовых корней. Простой пример - на западной украине людей лишили родного языка и подсунули мову, а теперь там война.

Энхэ 2018-10-09 13:23:58

Гоёдаа :)

Жаргалма 2018-10-07 11:52:42

Һургуулиин захиралда түрэлхид заявлени бэшэгты. Тиибэл, буряад хэлэнэй багшые оложо үгэхэ ёһотой хууляар.

Цыренма 2018-09-24 09:25:11

Зарим hургуулинуудта буряад хэлэ узэнэгуй, анхандаа буряад А класс байгша hэн, муноо юундэ угы юм, усоон hургуулинууд узэдэгбди гэхэ байха(((

Лобсан 2018-09-15 21:24:49

Сайн байна!

Страницы: 1 2 > >>
Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Умножьте числа:
captcha
Обновить

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

показать еще

Главная / Радио онлайн / ТВ онлайн / Настройки / О сайте / Правообладателям

© 2019 Радио и ТВ онлайн

Все права на аудио и видео материалы, представленные на нашем сайте принадлежат их законным владельцам.

Обратная связь: [email protected]

Вверх